người thắng cuộc

Hoạt động gần đây

người vote ứng cử viên thời gian

Danh sách thí sinh

Đỗ Thị Thùy Anh

Đỗ Thị Thùy Anh

Số báo danh : 002

Bình chọn : 931

chi tiết

Nguyễn Vân Anh

Nguyễn Vân Anh

Số báo danh : 003

Bình chọn : 517

chi tiết

Nguyễn Thị Chúc

Nguyễn Thị Chúc

Số báo danh : 011

Bình chọn : 365

chi tiết

Trần Thị Dung

Trần Thị   Dung

Số báo danh : 015

Bình chọn : 872

chi tiết

Bùi Ngọc Hạ

Bùi Ngọc Hạ

Số báo danh : 018

Bình chọn : 230

chi tiết

Diễm Thị Hoa

Diễm Thị  Hoa

Số báo danh : 029

Bình chọn : 64

chi tiết

Phạm Thị Hoa

Phạm Thị Hoa

Số báo danh : 031

Bình chọn : 1609

chi tiết

Cung Thị Hương

Cung Thị Hương

Số báo danh : 036

Bình chọn : 3574

chi tiết

Phạm Thị Hương

Phạm Thị  Hương

Số báo danh : 042

Bình chọn : 708

chi tiết

Trần Thúy Hường

Trần Thúy  Hường

Số báo danh : 044

Bình chọn : 828

chi tiết

Đặng Thị Lan

Đặng Thị Lan

Số báo danh : 052

Bình chọn : 424

chi tiết

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Lan

Số báo danh : 053

Bình chọn : 365

chi tiết

Phan Hoàng Lan

Phan Hoàng Lan

Số báo danh : 056

Bình chọn : 1146

chi tiết

Mai Trà My

Mai Trà My

Số báo danh : 067

Bình chọn : 381

chi tiết

Nguyễn Thị Thu Phương

Nguyễn Thị Thu Phương

Số báo danh : 089

Bình chọn : 3038

chi tiết

Thái Thị Phương

Thái Thị Phương

Số báo danh : 091

Bình chọn : 636

chi tiết

Vũ Thị Phương

Vũ Thị  Phương

Số báo danh : 092

Bình chọn : 53

chi tiết

Lê Thị Minh Thu

Lê Thị Minh Thu

Số báo danh : 101

Bình chọn : 865

chi tiết

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Thu

Số báo danh : 103

Bình chọn : 556

chi tiết

Trần Thu Thủy

Trần Thu Thủy

Số báo danh : 108

Bình chọn : 286

chi tiết

Vương Thủy Tiên

Vương Thủy  Tiên

Số báo danh : 110

Bình chọn : 2557

chi tiết

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Số báo danh : 116

Bình chọn : 386

chi tiết

Phạm Thị Hồng Vân

Phạm Thị Hồng  Vân

Số báo danh : 121

Bình chọn : 433

chi tiết

Tống Thị Vân

Tống Thị  Vân

Số báo danh : 123

Bình chọn : 70

chi tiết

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị  Yến

Số báo danh : 127

Bình chọn : 300

chi tiết

Phạm Hải Yến

Phạm Hải Yến

Số báo danh : 129

Bình chọn : 856

chi tiết