Trần Thị   Dung
Trần Thị   Dung
Trần Thị   Dung
Trần Thị   Dung

THÍ SINH : Trần Thị Dung

NĂM SINH : 2000

QUỐC TỊCH : VIỆT NAM

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC : Sinh viên ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội

QUÊ QUÁN : Lương Tài

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 174 CM - 60.3 KG

SỐ ĐO 3 VÒNG :81-65-95

SỐ BÁO DANH :015

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 872

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian
Lên đầu trang