Phạm Thị Hoa
Phạm Thị Hoa
Phạm Thị Hoa
Phạm Thị Hoa

THÍ SINH : Phạm Thị Hoa

NĂM SINH : 2000

QUỐC TỊCH : VIỆT NAM

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC : Sinh viên CĐ y tế Bắc Ninh

QUÊ QUÁN : Lương Tài

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 167 CM - 60 KG

SỐ ĐO 3 VÒNG :88-66-94

SỐ BÁO DANH :031

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 1609

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian
Lên đầu trang