Trần Thúy  Hường
Trần Thúy  Hường
Trần Thúy  Hường
Trần Thúy  Hường

THÍ SINH : Trần Thúy Hường

NĂM SINH : 2000

QUỐC TỊCH : VIỆT NAM

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC : Sinh viên Học viên ngân hàng, phân viên Bắc Ninh

QUÊ QUÁN : Bắc Giang

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 167 CM - 49.4 KG

SỐ ĐO 3 VÒNG :75-64-86

SỐ BÁO DANH :044

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 828

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian
Lên đầu trang