Nguyễn Thị Thu Phương
Nguyễn Thị Thu Phương
Nguyễn Thị Thu Phương

THÍ SINH : Nguyễn Thị Thu Phương

NĂM SINH : 2000

QUỐC TỊCH : VIỆT NAM

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC : Sinh viên học viện Tài Chính

QUÊ QUÁN : Yên Phong

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 173 CM - 50.8 KG

SỐ ĐO 3 VÒNG :80-63-89

SỐ BÁO DANH :089

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 3038

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian
Lên đầu trang