Phạm Thị Hồng  Vân
Phạm Thị Hồng  Vân
Phạm Thị Hồng  Vân
Phạm Thị Hồng  Vân

THÍ SINH : Phạm Thị Hồng Vân

NĂM SINH : 1997

QUỐC TỊCH : VIỆT NAM

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC : Sinh viên Cao đẳng thống kê

QUÊ QUÁN : Bắc Giang

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 162 CM - 42.6 KG

SỐ ĐO 3 VÒNG :72.5-60.5-82

SỐ BÁO DANH :121

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 433

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian
Lên đầu trang